is toegevoegd aan je favorieten.

Beginselen van Nederlandsch administratief recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HANDHAVING EN TOEPASSING ADMIN. RECHT. I

63

verrichten stembureaux en hoofdstembureaux telkens slechts werk met betrekking tot een bepaalde verkiezing om daarna als het ware slechts latent te blijven voortbestaan. Het centraal stembureau voor de verkiezingen van de leden der Staten-Generaal daarentegen heeft krachtens het Koninklijk besluit, waarbij zijn werkkring nader is geregeld (besluit van 12 December 1917, st.bl. no. 691, sedert gewijzigd, ter uitvoering van artikel 32 der Kieswet) tevens tot taak den Minister van Binnenlandsche Zaken van voorlichting en advies te dienen over onderwerpen, de uitvoering van de Kieswet rakende, en heeft dus, ook wat zijn arbeid betreft een sprekend permanent karakter.

Van de stembureaux overgaande tot de gezondheidscommissiën, ontmoeten wij permanente lichamen, voor afzonderlijke gemeenten of voor kringen van gemeenten (artikel 8 der Gezondheidswet, wet van 27 November 1919, st.bl. 784, houdende regeling van het staatstoezicht op de volksgezondheid) ingesteld, wier leden worden benoemd door den Commissaris der Koningin (artikel 9 der Gezondheidswet) en die een deel uitmaken van het overigens zuiver ambtelijke apparaat, dat het staatstoezicht op de volksgezondheid uitoefent. Het Koninklijk besluit, dat krachtens artikel 19 van de Gezondheidswet „taak, bevoegdheden en arbeid" der gezoncmeidscommissiën nader regelt (besluit van 19 Februari 1920, st.bl. no. 83, sedert gewijzigd), omschrijft haar werkkring in het algemeen aldus (artikel 31):

Gezondheidscommissies.