is toegevoegd aan je favorieten.

De gemeentefinanciën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

338

ALPHABETISCH REGISTER

Bladz.

Loonen. Uitbetaling van — 265

— Vaststelling van de — van gemeente-personeel 42

Lotenleeningen 104

Maatschappelijk hulpbetoon 223

Magazijngoederen. Contröle op — 311

— Verdeeling van — over de posten der gemeenterekening . 266

Memorieposten 61

Meteropnemingen door de bedrijven 128

Middelbaar onderwijs 210

Middenstandswoningen 178, 192

Muntmetersysteem 130

Naasting van woningen 184

Nederlandsche bank. Houding der — ten aanzien van gemeentelijk

credietpapier 79

Netto-methode. Systeem der — bij begrooting en rekening . 57, 60

Nieuwe kameraalstijl 246

Noodlijdende gemeenten. Steun aan — .... 38

Nooduitkeeringen uit 's rijks kas aan de gemeenten 31

Noodwoningen 191

Nut van contröle • 301

Nijverheidsonderwijs 212

Obligatieleeningen 96

Ofhcieele noteering van gemeente-obligatiën 106

Onaflosbare leeningen 22, 73

Onderscheid tusschen den gewonen en den kapitaaldienst ... 9

Onderstand aan noodlijdende gemeenten . . . 38

Onderwijs 200

Onderzoek der gemeentebegrooting 63

— der gemeenterekening 275

Onttrekking van gemeente-eigendommen aan den openbaren dienst 14

Ontvanger. Boekhouding van den — .... 244

— Jaarwedde van den — 46

— Rekening van den — 269

— Taak van den — 5

— Zekerheidstelling van den — 285

Onvoorziene uitgaven 62

Openbare inschrijving bij geldleeningen 99

Openbare werken. Bedrijf der - 262

— Boekingen ingeval er geen bedrijf — bestaat 265

Ophaaldiensten. Gemeentelijke — 232

Overbrenging van saldi der gemeenterekening 277