Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 6 —

verschillende nummers behalve de verrassingen. Vooruit! Muziek!

Een oorverdoovend gedruisch van Turksche trommen, trompetten en fluiten overstemde onmiddellijk het stentorgeluid van den man, die deze lange opsomming in één adem gedaan had. Het was een grof gebouwd man, gestoken in een rood fluweelen kostuum, dat, ofschoon tamelijk versleten door de vele diensten, toch nog eenig vertoon maakte. Zijn gelaat, besmeurd met rood en wit, behield ook zelfs onder dat masker nog een goedmoedige uitdrukking.

Als een razende ging hij te keer en trachtte door zijn gebaren de toeschouwers te trekken, die, overbluft door het lawaai en versuft van de warmte en de stof, zich lieten meesleepen en in menigte de trappen, die naar het circus leidden, opgingen.

Voor den ingang stonden de kunstenaars, zes in getal, dezelfde gebaren en grimassen te maken, als de man in het rood fluweel. Hij was blijkbaar de eigenaar van 't spel en had dus het meeste belang bij een ruim vloeiende ontvangst.

De jaarmarkt was in vollen gang te Maubourguet, een klein stadje in de Pyreneeën op de grens van Béarne gelegen. Het plaatsje is in gewone omstandigheden van weinig beteekenis, maar in de maand October krijgt het plotseling een geheel ander aanzien.

Op die dagen wordt er een belangrijke paardenmarktgehouden. De sierlijke en kranige springers uit de vlakte van Tarbes worden er ten verkoop heengevoerd en de liefhebbers komen in menigte, om die kleine, lichte paardjes

Sluiten