Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76

dezelfde mate door blijft groeien. Je ziet 't met den dag langer worden en ik begrijp niet, dat je ouders 't niet eraf laten knippen. Ik heb je al meer gezegd, dat ik dien warbos afschuwelijk vind!"

Miep had 'n brutaal antwoord op de lippen, maar ze slikte 't nog bijtijds in.

„Je kunt gaan," zei juffrouw Anke toen, „en ik zal Maria wat extra werk opgeven, omdat ze weer de goede orde van de school verstoord heeft!"

„Schrik op schrik," lachte Miep op de gang tegen Jopy, „ik dacht heusch, dat van Sand ons gezien had!"

„Dat dacht ik ook, we zijn er goed afgekomen," meende Jopy en wipte haar klas binnen. Toen Miep zich vertoonde, ging er 'n luid gelach op omdat ze er zoo gek uitzag met die afgeknipte plek, maar Miep zag naar Lies van Dam, die behuilde oogen had en van haar naar juffrouw van Tiel en ze vroeg zich af wat er gebeurd zou zijn. En zoodra ze de school uit was zocht Miep haar op en vroeg:

„Lies, wat is er gebeurd, zeg?"

„Och niets," zei Lies ontwijkend, maar er kwam nog 'n vriendinnetje bij en die vertelde Miep: „O, 't is natuurlijk weer iets voor van Tiel, Fred, je weet wel dat ze altijd den pik op Lies heeft. Ze kon haar les heel goed en toch moet ze haar overleeren, omdat ze even haperde. Toen beweerde van Tiel dat ze de les niet geleerd had. En omdat Lies zei dat 't wel waar was, werd van Tiel nog boozer en nü heeft ze nog veel meer straf gekregen. En je weet wel Truusje Veersum, die echt stom is en er niets van kende, kreeg nog 'n pluimpje van haar!" .

„Truus is haar lieveling," zuchtte Miep en er blonken tranen in haar oogen. „Toe maak je er

Sluiten