Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48

„De baas heeft een Engelschen koopman in de lucht geslingerd," riep de Kaffer; hij heeft hem door de ruiten gesmeten, en 't is zonde, dat ik het dure woord zeg: het Roodbaatje was in eens morsdood."

„Zoo dood als een pier!" vulde de tweede Kaffer aan.

„De baas is ook zoo vreeselijk sterk," zei de derde Kaffer, met zijn witte tanden grijnzend.

„Hij slingerde het Roodbaatje als een aap door de ruite.n, en het Roodbaatje kwaakte als een eend," hernam de eerste Kaffer, die van beeldspraak hield.

„Hij brak den nek," verduidelijkte de tweede Kaffer.

,,'t Is een ijselijkheid," zei de derde, opnieuw met zijn witte tanden grijnzend.

„Van wien weet ge 't?" vroeg Frits, die wel wist, dat de Kaffers van overdrijving houden.

Nu, zij hadden 't uit een vertrouwbare bron Raversbol, die op de kalveren paste, had het van Bonaparte, en Bonaparte van Zaterdag, en Zaterdag van Spoelkom, en Spoelkom had het uit den eigen mond van Kil de Kaffermeid.

Kil was bezig geweest aan het uitwieden van den bloementuin, toen plotseling de Engelschman, die zij een half uur geleden door de voordeur naar binnen had zien gaan, door de ruiten naar buiten vloog. In 't eerst had zij nog gedacht aan een nieuwe Engelsche uitvinding, omdat de Engelschen zoo glad zijn in 't uitvinden, maar toen hij bleef liggen, begreep zij, dat er wat anders achter stak dan een Engelsche uitvinding, en zij had bijna een beroerte gekregen van schrik, toen zij merkte, dat hij daar lag met gebroken nek en morsdood.

Frits gaf zijn paard de sporen en snelde naar huis.

In de voordeur stond zijn vader.

Hij rookte bedaard zijn pijp, en staarde naar de avondwolken, die als reüsachtige vogels met uitgespreide vleugels langzaam voorbij dreven aan het hooge firmament.

„Vader, wat is er gebeurd?" vroeg Frits vol spanning; „wat is er gebeurd met dien Engelschen agent?"

Wat was er gebeurd?

Heden voormiddag was een deftig mijnheer, gekleed naar den hieuwsten smaak, met een pakje onder den arm, een rotting in de hand en een gouden lorgnet op den neus op Waterfontein verschenen.

Sluiten