Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68

wemelden van vijanden. De hier en daar verspreide huizen zaten er prupvol van. Maar het ergste was, dat zich op de steile hellingen links een aantal wijngaarden uitstrekten, die door muren omgeven waren en de sterkste stelling van den vijand vormden. Als je nu weet, dat een wijngaard veel lijkt op een staakboonenveld, dan kun je begrijpen, hoe gemakkelijk zoo'n stuk te verdedigen en hoe moeilijk het aan te vallen is. Je kunt het er met tien man

LUITENANT-KOLONEL DE CHARETTE. (Later Generaal geworden in den FranschDuitschen oorlog van 1870.)

gemakkelijk tegen honderd uithouden. En hier stond het met de getallen juist omgekeerd. Er waren zeker tien maal zooveel Garibaldisten als zouaven. En boven op den heuvel achter de wijngaarden lag een villa, waar Garibaldi zelf zich genesteld had, om vandaar uit zijn mannen aan te vuren en het gevecht te leiden. . Generaal Kanzier begreep, dat alles wat er reeds gedaan was,

Sluiten