Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

89

„Mijne vrienden,

Op dezen dag heeft Roomsch Nederland voor de tweede maal in een halve eeuw de oogen gevestigd op Lutjebroek. Voor het eerst, nu vijftig jaar geleden, op 13 October 1867, toen Pieter Jong door het heldhaftig offer van zijn leven voor de schoonste zaak der wereld, zich een kroon gewonnen heeft, waarvan de weerglans ons kleine Lutjebroek in het volste licht der vermaardheid plaatste. Sindsdien was Lutjebroek bekend en beroemd. En nu op dezen dag, nu het hem zoo schitterend vereeuwigt en

'T INWENDIGE VAN DE KERK TE LUTJEBROEK

kroont met glorie en eere, nu gij hem weergeeft, wat zijn daad u eens schonk. Vóór 50 jaren heeft Pieter Jong Lutjebroek verheven, nu verheft Lutjebroek hem Een standbeeld in Lutjebroek ! Een standbeeld, gemaakt door Dr. Cuypers, den grootsten bouwmeester van Nederland, voor een eenvoudigen bouwersjongen van dit dorn."

Na deze treffende inleiding begon de redenaar te spreken over Pieter Jong's jeugd, over zijn leven als zouaaf en over zijn hel-

Sluiten