Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„„Dan,"" zei Tante, „„ga ik niet mee!"" - „„Dan maar naar Afrika!"" riep ik dapper.

„„Alsof je dan de zee niet over moet,"" lachte Oom. „„Jongen, je rapport was goed, heb je mij verteld, maar voor je aardrijkskunde had je beslist een slecht cijfer!""

Nu, we stapten in de machine, en we gingen de lucht in. De koetjes in de wei werden stipjes, en de landhuisjes werden als uit een speelgoeddoos. Dat zag ik. Meer zag ik niet, want toen... toen kreeg ik het te kwaad. Alles draaide om me heen. 'k Had een gevoel, als toen ik dat eindje sigaar opgerookt had, je weet wel.

„„Kijk me die jongen eens bleek worden !"" riep Tante angstig. - „„Maar weer omlaag!"" riep Oom. „„Goed,"" zei Neefke, en al gauw stonden we weer op den vasten grond. We hebben nog wat gewandeld op den Soesterberg, en na 't gebruik van een paar stevige boterhammen knapte ik heelemaal weer op. Zie je, dat 's nou mijn avontuur," zei Kees vol trots. ,,'k Ben de lucht in geweest, al was het dan ook maar even. ^ Maar, wacht eens! Daar hoor ik het snikkejagertje! Kijk, de trekschuit legt aan! Als we den schipper eens vroegen, of we mee terug mochten varen ! Komt, jongens! Als ik hem zeg, dat ik heel wat moois te vertellen heb, dan zegt ie niet: nee!"

Nu, de schipper vond het goed, en al gauw zaten de jongens in den stuurstoel, 't Jagertje blies vroolijk, tet-tèt-te-re-tèt-te-re-tèt! „Dat 's ook pret," glunderde Kees, „al zit je dan ook niet in een vlieg-

43

Sluiten