Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADRIE EN INA VERSCHILLEN VAN MEENING

93

,,'t Spijt me erg voor je, kindje, maar plicht gaat toch voor, niet?"

Adrie zat met haar lepel te spelen. „Net goed," dacht ze, „net haar verdiende loon, ik doe 't lekker niet voor haar."

's Avonds liep ze nog een eindje met Ina om.

„Hoor eens," begon Adrie. „Meta is met haar tante Mies mee gevraagd, naar een feest op haar school, maar ze kan niet mee,, omdat het op Zaterdag is en ze dan de lijsten rond moet brengen. Ik vind het net goed voor haar."

Adrie praatte druk door, merkte niet eens, dat Ina bijna geen antwoord gaf, maar ten slotte viel 't toch op.

„Waarom zeg je niks?"

„Och, ik dacht.... Zeg, vind je 't niet heel erg voor Meta, dat ze nu thuis moet blijven om die vervelende lijsten?"

„Natuurlijk is 't erg, maar heeft ze 't verdiend of niet?"

,,'k Weet niet," zei Ina. „Verbeeld je, van Zaterdag tot Maandag uit te kunnen gaan en dan...."

„Wat bezielt je toch, Ina. Ik heb niks geen medelijden met haar."

„Ik wel. Zeg, Adrie."

„Ja, wat?"

„Zou je boos zijn, als ik 't voor haar deed?" Midden op straat bleef Adrie staan. „Ina, ben je mal? Dat nare spook, dat altijd zoo valsch tegen je doet!" Ina kleurde.

„Zoo heel erg was dat niet. Voor jou was 't veel erger." „Nou, maar je doet het niet, hoor. 't Is heusch bespottelijk."

Ina zei niets meer en Adrie ging naar huis met een akelig, onbevredigd gevoel.- In bed moest ze telkens aan Ina denken, wat een rare was ze toch. „Ina is een goed meisje," zei de dominee laatst Ja, goed was Ina, echt goed, die

Sluiten