Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

89

koeien! Dat was toch te gek. Wat wilden die menschen met die koeien in een bootje! — „Wel, die worden verweid." — „Kunnen die beesten dan niet loopen?" — „Natuurlijk wel. Maar.... er zijn geen wegen naar de weilanden, slechts breede slooten naar alle hoeken." Jan stond verbaasd. Toen ze even verder vlogen, zag hij nog meer: Punters met zakken koren, met kinderen, die van school gehaald werden, met melkbussen, met hooi,

En over die slooten liepen bruggetjes.

dat geperst en uitgevoerd wordt, en wat niet al. Hier en daar waren de hooischuren over de slooten gebouwd, zoodat de boeren in huis konden lossen. Ondanks Vader-Ooievaars waarschuwingen stond Jan vrij dicht bij de „waterwegen" in de Giethoornsche veengronden. Een der bestuurders van een punter had hem gauw in 't oog, en onverwacht sloeg hij met den boom naar Jan.... en plotseling had Jan genoeg van 't gepunter. —

Sluiten