Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in 't land!" dacht het volk. Maar dat was niet zoo. O, neen, die heeren gaven hun macht maar zóó niet over. Alles moest maar blijven zooals 't was. Dat hadden zij 't liefst. Alles was immers zoo rustig, zoo goed. En de heeren deden al hun best den Stadhouder, den goedigen Willem IV, geheel naar hun hand te zetten.

Kijk maar eens in Amsterdam!

Kijk maar eens naar dien troep woestelingen, die dat prachtige heerenhuis binnendringt om te plunderen en te vernielen . . . Dat is de schuld van .de heeren regenten.

In dat huis woont een „pachter van de belastingen". Het is een schatrijk heer. Hij heeft een groote som gelds betaald aan de stad, en mocht nu zelf de belastingen innen. En 't is gegaan, juist zooals het ging met de tollenaren in den tijd toen de Heere Jezus op aarde was: hij nam veel meer geld van de menschen dan hem toekwam.

Zoo waren er heel wat „pachters" in de stad. Voor alles moest

72

Sluiten