Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19

je 't in je hoofd, om zoo iets mee te brengen! Is dat nou de mooie snoek, die je me beloofd hebt?"

Nol liep door de keuken naar buiten en lei de tasch achter op de straat.

„Kijk nou eens goed, moeder; 't is de tasch, die ze van den winter van vader afgenomen hebben."

„Wat zeg je daar?" zei vrouw Vink, die nu in eens belang in het vieze ding begon te stellen.

Nol zag zijn vader achter in den tuin bezig met wieden. Hij liep er heen om hem het nieuws, dat voor de familie Vink nogal van belang scheen te zijn, te vertellen.

Vink kwam dadelijk naar huis.

„Wat hoor ik," zei hij, „heeft Nol de tasch gevonden?"

Vink bekeek de tasch nauwkeurig en zei een oogenblik later tegen zijn vrouw:

,,'t Is zoo hoor! Ik herken het ding aan de krasjes op de koperen knipsluiting en aan den riem, die bij het derde gaatje een beetje ingescheurd was."

„Hadden we nu den dief ook maar, want ik zou graag willen, dat de waarheid nog eens aan den dag kwam>" zei vrouw Vink met een zucht. „Ik heb altijd nog zoo'n idee

2*

Sluiten