Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29

meer en meer ongerust over mijn toestand. Wel hoopte hij, dat mettertijd mijn kwaal zou beteren, doch in die verwachting zag hij zich bedrogen.

Eindelijk, na veel er over te hebben nagedacht en anderen te hebben geraadpleegd, oordeelde hij, dat het bedrijvige, opgewekte leven op een kostschool wellicht het beste geneesmiddel kon zijn. Dientengevolge stuurde hij mij, toen ik dertien jaar oud was, naar een college, waar, naar men hem gezegd had, studie, godsvrucht en gezonde lichaamsoefeningen in de open lucht, in gelukkige evenredigheden gepaard gingen.

Op den 13en October stapte ik oip den trein naar St. Maure.

Sluiten