is toegevoegd aan uw favorieten.

Harry Dee, of Hoe hij slaagde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELFDE HOOFDSTUK. Waarin Percy een flater maakt.

De president, de vice-president en de deken der faculteit vereerden ons examen met hunne tegenwoordigheid en aandacht.

Charlie Richards stak een keurige openingsrede af en eindigde zijn voordracht met de uitgelezen bezoekers uit te noodigen de klas in Engelsch, Latijn én Grieksch te examineeren.

Als uitgangspunt van het examen werden de regels voor Engelsche opstellen het eerst onder handen genomen. De jongens, die reeds geruimen tijd gedrild waren in het van-buitenleeren dier regels, antwoordden met zóóveel gemak, dat na verloop van een kwartier de president gebood, daarmee op te houden.

„Dat is te gemakkelijk voor uwe jongens, mister Middleton; wij zullen hen ondervragen omtrent iets, waar wij meer kans hebben hen in 't nauw te brengen."

Toen begon de aanval eerst voor goed.

Sallutius, dat kropvol van taai-eigenaardigheden zit, maakte voor de scherpzinnige examinatoren de stof uit, waaraan zg hun hart ter dege konden ophalen.

Zij deden vragen links en rechts, maar de antwoorden kwamen met haast gelijke vlugheid van rechts en links. Nu had het vertalen afgedaan en kwam de woordvoeging aan de beurt.