Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

95

„Ik dank u, vader! voor uw liefde, maar het kan mij nu niet meer helpen, want Willem — Willem is dood, en aan gene zijde van het graf zal ik spoedig met hem vereenigd zijn."

„Hartwood is dood? Wie heeft u dat verteld?" vroeg de koopman bleek van schrik. ^Jfv*

De gedachte vloog hem door het hoofd, dat Trevelyan zijn mede-minnaar wel kon hebben laten vermoorden, en dat hij dan als verdacht van medeplichtige geVaar kon loopen.

„Spreek mijn kind! hoe weet gij, dat Willem Hartwood dood is?"

„Mijn hart zegt het mij. Zou hij mij anders zoo in den steek gelaten hebben?" fluisterde zij.

De koopman kon gemakkelijker ademen.

„Nu, troost u maar. Het hart is een slechte profeet. Hartwood leeft; ik meen zelfs te weten, waar hij zich ophoudt. Ik zal hem zoo spoedig mogelijk laten terugroepen, hij moet weer in zijn betrekking terugkeeren. Hij is een waarheidlievend mensch, een Puritein; hij zal in geval van nood kunnen getuigen, dat ik nooit een aanhanger van den Koning geweest ben!"

Annie had zich in bed opgericht. Met de handen op de borst gevouwen; met een blik, die van vreugde straalde, zag zij haar vader aan.

„Spreekt gij waarheid? Zal ik hem weerzien?"

„Gij zult hem weerzien, en gezond worden. Verlaat u geheel op mij; ik zal inlichtingen inwinnen, en hem hier terug laten komen, zoodra het beleg opgebroken is. Ik

Sluiten