Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik ook gou we bel-le-ke, zei Pien-tje,

en wees naar haar halÉ!

Ja, jal lach-te moe-der, Jij krijgt gou-we bel-le-kes

als de gou-we ster-re-kes val-len. Pien-tje zag, dat moe-der er mee lachte. Ze wou een echt, gou-den bel-le-tje heb-ben

om haar hals, net als rijke da-mes

Frits dacht: Nou is 't mar-mot-je ze-ker nog veel mooier, met zoo'n gou-we bel-le-ke, en met zoo'n mooi band-je. Mor-gen ga ik kij ken door de heg. Dan zal ik 't wel zien. Hè, hoe fijnl

Pien-tje pruilt om gou-den bel-le-tjes.

Maar va-der vroeg:

Frits, ken je de les al van je Ka-te-chis-mus?

Heb je al geleerd ?

— Nog niet, va-der. Gauw dan lee-ren. Ka-te-chis-mus is nummer één. Van a-vond moet je de les kennen,

mor-gen is 'tlee-ring. Frits haal-dejzijn Ka-te-chis-mus uit de la van deta-fel.

47

Sluiten