Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar houdt hij zich goed mee vast. En daar kan hij ook mee klim-men in de boo-men. En de Fra ter ver-tel-de van die beer, die ho ning ging snoe pen bij de bij-en,

in een hol-le boom. Hé, dat was pret-tig — zoo'n mooi-e pla ten kij ken, en zoo mooi er bij ver tel len.

Frits ziet een mar-mot.

Frits zat op de twee-de bank. Hij kon al-les zoo goed zien. Hij keek met groo-te oo-gen. En hij dacht: in dit groo-te boek

staat ook een mar-mot. Zou ie 't vra-gen, om die te zien? Ten laat-ste durf de hij. Hij stak zijn vin ger op. De Fra ter vroeg: Wat zou je graag, Frits?

— Fra-ter, staat er ook een mar-mot in ? Ja, jongen, zou je die graag zien ?

— Als 't u blieft, Fra-ter.

Ja! Ja 1 vroe-gen de an-de-re jon gens zacht-jes mee. Ik zal hem op zoe ken. Hij staat wat ver-der. Hier is hij al. Kijk, daar!

66

Sluiten