Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INDISCH LEESBOEK

* DOOR

JOHAN VAN HULZEN,

Gouvernements-onderwijzer te Magelang. IN ACHT DEELTJES,

PROZA EN POËZIE UIT VELER PEN.

Geïllustreerd door

TJEERD BOTTEMA EN MENNO VAN MEETEREN BROUWER met vele zwarte en 16 gekleurde platen. I en II a f 0,75 - III en IV a f 0,90 V en VI a f 1,00 - VII en VIII a f 1,20.

NED-.INDISCH JAARTALLENBOEKJE

DOOR

D. WOUTERS en G. VAN DUINEN,

te Zeist. Bandoeng.

29

JAARTALLEN

IN KLEUR GEÏLLUSTREERD DOOR R. DOZY. Prijs f 0,30.

'LEZEN L E E R E N

VAN D. WOUTERS EN W. G. VAN DE HULST.. VOOR DE SCHOLEN IN NEDERLANDSCH OOST-INDIË BEWERKT DOOR J. VAN HULZEN.

Geïllustreerd met gekleurde plaatjes door MENNO VAN MEETEREN BROUWER EN TJEERD BOTTEMA.

Prijs 1-4 a f 0,70? 5—8 a f 0,80. INLEIDING bij Lez en leeren voor N. O. Indië a £ 0.40.

PRESENT-EXEMPLAREN VOOR HOOFDEN VAN SCHOLEN EN ONDERWIJZERSVERGADERINGEN OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR.

P. NOORDHOF F - UITGEVER - GRONINGEN.

Sluiten