Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XV.

DE WIJDE WERELD IN.

Weer was het winter en voorjaar geweest, en een nieuwe zomer straalde in alle heerlijkheid in de lucht, over land en water.

Voor de kleine huishouding van Juffrouw Dibbits waren drukke en overdrukke weken achter den rug. Haar zorgzame hart en Finies ijverige naald hadden in dat voorjaar maar weinig rust gehad. Met eigen handen, steekje na steekje leggend, hadden de beide vrouwen, door Juffrouw Dient je nog een beetje geholpen en ook bedild, hadden ze den heelen uitzet voor Flip, zelf klaar gemaakt. Niet dat alles zoo krapjes behoefde te geschieden, want Tante Josefines legaat had wel gezorgd, dat Flip degelijk in zijn bullen kon worden gestoken. Maar de vrouwen hadden de zorg voor zijn goed aan niemand anders willen toevertrouwen.

Flip had eerst heel die bagage maar als een erg bijkomstig iets voor zoo'n reis beschouwd. Ook scheen hij oorspronkelijk de overtuiging te hebben, dat al die dingen wel uit de lucht kwamen vallen.

Langzaam echter drong het tot hem door, hoeveel zorg en moeite de vrouwen en meisjes met ons hebben.

Nu was het de laatste avond geworden, dat hij thuis was, en Tante had er wat feestelijks van willen maken. Weer zaten ze bij elkander in het bekende voorkamertje met het zwarte,

Sluiten