Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34

eh daar het hem aan geld niet ontbrak, kocht hij menig waardevol stuk, dat hij maar vast vooruitzond naar het land „van overthere".

Flip kocht niet, maar hij genoot evenzeer. En hij schetste, teekende, schilderde en zag. Zijn portefeuille raakte vol, maar niemand kreeg zijn stukken te zien. Dat was alles maar studie-

Mr. Bukmaker genoot in dat enkele jaar meer dan hij vroeger in zijn heele leven had gedaan.

materiaal. Later, later dan zou hij zijn groote kunst geven, waarvoor hij nu nog studeerde, zwoegde, verzamelde. En zelfs Mr. Bukmaker kreeg maar zoo van tijd tot tijd eens te zien, wat de jonge schilder ontwierp, in de vele uren, welke hij trouw aan zijn werk besteedde.

Zoo gingen de dagen voorbij, de weken en de maanden. Toen het jaar om was, waarvoor ze hadden afgesproken, waren ze in Athene. Maar Mr. Bukmaker, die nu geleerd had rustig te zien,

Sluiten