Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de eerste plaats voor zouden uitgekozen worden. Maar zij wilde 't zo graag zeker weten. Zou ze 't Jesus eens gaan vragen?

Joannes en Jacobus vonden dat heerlijk! Ja, als Moeder het vroeg, zou de Meester het zeker niet weigeren. En dan.... dan wisten ze zeker dat ze hun hele leven dicht bij Jesus mochten blijven, en nog wel als de eersten in Zijn Rijk! Stel je voor! Samen met Joannes en Jacobus ging zij er heen en zij knielde voor O. L. Heer neer, om het te vragen. Jesus glimlachte haar toe, en vroeg „wat zij graag van Hem hebben wilde".

„Heer, laat mijn twee zonen, de een aan Uw rechterhand, de ander aan Uw linkerhand zitten in Uw Rijk."

Jesus zag Joannes en Jacobus aan. Och, ze wisten niet, watfzij vroegen. Neen, zeker niet. Want Jesus' Rijk is de hemel, en daar krijgen enkel de grootste plaatsen, die Hem hier op aarde het meest navolgen. En zouden zij dat doen? Zouden ze evenveel pijn en verdriet willen hebben, als Jesus later krijgen zou? Hij vroeg het hun, weifelend: „Kunt ge dat?"

„Dat kunnen wij, ja, Heer." Ze zeiden 't tegelijk, zo ineens, vast besloten. Joannes wilde alles, wat O. L. Heer vroeg, alles.

Drie jaar later Het hij dat zien.

Zij waren bijeen in de zaal van het Laatste Avondmaal en hadden er het Paasmaal gegeten. Joannes had naast Jesus mogen aanliggen, heel dicht bij Hem. En zonder iets te zeggen, had hij zijn hoofd laten rusten aan Jesus' Hart. Met zijn oogen toe had hij daar maar stil geluisterd.

Zo heerlijk was het te rusten aan Jesus' Hart.

35

Sluiten