Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

VAN EEN PRINS, DIE ZELF NIET WIST III

hebt gelijk, hoor! Ik had het heelemaal vergeten! Ik zal je dadelijk een lekker maal voorzetten en terwijl jij dan zit te eten, zal ik je mijn heele levensgeschiedenis vertellen — in vier woorden, want ik houd niet van lange verhalen! Een lange tong is nog veel onverdraaglijker dan een lange neus, vind je ook niet? Ach, ik herinner me nog zoo goed dat ik als kind altijd geprezen werd, omdat ik geen babbelaarster was. De menschen zeiden altijd tegen mijn moeder, de Koningin, — want, al lijk ik maar een eenvoudig vrouwtje, ik ben de dochter van een machtigen Koning, — Mijn Vader..."

„Uw Vader kreeg zeker altijd dadelijk wat te eten als hij honger had!" riep de Prins wanhopig.

„O ja zeker," antwoordde de toovergodin, „en ik zal jou ook dadelijk iets voorzetten, hoor! Ik wou alleen maar even zeggen, dat mijn Vader..."

„En ik wil geen woord meer hooren over uw Vader, zoolang ik niets te eten krijg!" riep de Prins, die driftig begon te worden. Maar dadelijk daarop bedacht hij, dat hij het vrouwtje liever te vriend moest houden, en hij vervolgde, veel vriendelijker: „Heusch, ik zou mijn eigen honger bijna vergeten als u daar zoo gezellig zit te vertellen, maar mijn paard, ziet u, dat heeft óók honger, en het heeft niemand om hem het knagen van zijn maag te doen vergeten."

De toovergodin was in haar schik met dit komplimentje.

„Nee hoor," zei ze, „je zult niet langer behoeven te wachten! Ik vind 't heusch prettig dat ik je aan wat eten kan helpen, want, al heb je nog zoo'n langen neus, je lijkt me toch wel een aardige jongen!"

Meteen riep ze haar bediende toe dat ze een gast had, die honger had van de reis, en graag een goed avondmaal zou willen gebruiken.

De Prins zat er ondertusschen over na te denken, hoe onaardig het was van die oude vrouw, om telkens zoo op zijn neus te vitten. Hij nam het haar bepaald een beetje kwalijk.

Hoe kdn hij ook weten, dat ze al die aanmerkingen op zijn neus alleen maakte voor zijn bestwil? Ze wist er alles van waarom hij dien neus gekregen had en wat de booze

Sluiten