Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3io

VIERDE AANVULLING op DE NEDERLANDSCHE

Baptista Mantuanus, Ad D. Falconem epigrammata. (Zwolle, Peter Os van Breda, c. 1510?). 40. — Rome B. Vaticaan.

Basilius Magnus, Epistola de vita solitaria, etc. Graece. Leuven, Rutg. Rescius en Joannes Sturmius, 23 Juni 1530. 40. — Lincoln Cathedral Libr.

Basilius Magnus, Homiliae tres in lat. sermonem conversae per

Franc. Craneveldium. Leuven, Rutg. Rescius, 15 Mei T534. 8°. —

Heeswijk (N.-Br.) Praemonstr. abdij Berne. "Beke, Pieter van, Charte van VTaendren. Kaart met tekst. Gent,

Pieter de Keysere, Mei 1538. perk. — Neurenberg Germ. National-

mus.

Berch van Calvarien, enz. Antw., Mich. Hülen van Hoochstraten, (c. 1540 of iets later). 8°. — Ir. H. A. van Baak, Bussum.

Bernardus, S., Boecxken van verduldich lijden. Antw., Willem Vorsterman. 8°. — Antwerpen Mus. Plantijn.

Bethlem, Een devote meditacie op die passie o. L heren. (Antw., Henr. Eckert van Homberch, c. 1510?). 8°. — Martin Breslauer, Berlijn (a°. 1931).

Bethlem, Een devote meditacie op die passie o. 1. heeren. Antw., Willem Vorsterman, 12 Oct. 1518. 8°. — Ludw. Rosènthal, München (def.).

Bethlem, Een devote meditacie op die passie o. 1. heeren. Antw., Symon Cock, 23 April 1534. 8°. — Oxford Bodl. Libr. (def.; slechts

1 bl.).

Bethlem, Een devote meditacie op die passie o. 1. heren. Leiden, Peter Jansz., (c. 1540). 8°. — Darmstadt Landesb.

Biblia. Psalmi poenitentiales c. litaniis. Z. p. n. j.? (c. isro?). perk. — T. W. van Leeuwen (K. Fercken), Leiden, (a°. io,r8; fragm. van

2 bil.). Onbekend waar thans.

Biblia. (Novum Testamentum?). Z. p. n. j. ? (Amsterdam, Doen Pie-

tersz., c. 1520?). 20. — Heeswijk (N.-Br.) Praemonstr. abdij Berne

(fragm. van proefbladen). "Biblia. Novum Testamentum. Antw., Mart. de Keyser (voor Gov.

van der Haghen [Dumaeus]), 1526. 16°. — New York Gen. Theol.

Seminary (def.).

Biblia. Novum Testamentum. P. I—II. Antw., Joannes Steels,

Maart 1537.16°. — Xanten Stiftsb. Biblia. Novum Testamentum. P. I—II. Antw., Matth. Crom, 1537.

16°. — Xanten Stiftsb. Biblia. Psalterium. Z. p. n. j.? (Leiden, Peter Claesz. van Balen, c.

1540). 8°. — Leiden UB. (fragm. van enkele proefbladen). Biblia. Psalmi poenitentiales c. litaniis. Z. j. ? Leiden, in sole inaura-

to (Peter Claesz. van Balen, c. 1540). 8°. — Leiden UB. (def.). Bijbel. Evangeliën. Z. p. n. j. ? (Antw., Willem Vorsterman, c. 1530 ?).

8°. — Utrecht UB. (def.). Bijbel. Nieuw Testament. Z. p. n. j.? (Antw., Mart. de Keyser?

1531 ? of 1535 ?). 8°. — Utrecht UB. (fragm. van 2 bil.). Bijbel. Nieuw Testament. Z. p. n. j. ? (Leiden, Peter Claesz. van Balen, r534 of later?). 8°. — Leiden UB. (fragm. van 2 bil.). Bijbel. Evangelie van Matthaeus. Z. j. ? Amsterdam, Doen Pietersz.

8°. — Amsterdam Rijksprentenkab. (fragm. van 2 bil.). °Bible. New Testament. Z. p. n. j.? (Antw., Mart. de Keyser, c.

1535)- 8°. — New York Public Libr. (def.).

Sluiten