Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

310

PROVINCIE UTRECHT (1297; 1307).

op vallen mach ende dat derdendeel die abt ende dat cloester van Oestbrueke ende waer oec dat sake, dat wy priorinne off meyne convent van Vrouwencloester van desen twedeel lands lieten ligghen enen morghen. ofte twee, ofte altemaell, soe soude wy gheven van eiken morghen XII solidi penninghe, die ghenghe ende gave sijn thot Utrech, den abt ende den cloister van Oestbrueke. Waer oeck dat sake, dat wy dese voirghenoemde penninghen tot Sinte Mertinsmisse in dien wijnter 94. of binnen acht daghen daernae niet en gaeven, soe soude hy 96. ons doen manen in onse cloister. Waert, dat wy hem niet en betaelden, soe soude hy ons doen panden in onse guede, soe 144. waer dat hiet vonde. Ende dade wy dan pantweringhe, soe ware wy des landes quyt sonder enigherhande wedertale. Etc.

Onuitgegeven oorkonde, aanwezig in het Rijksarchief in de provincie Utrecht (Archief der Bisschoppen van Utrecht, no, 302; regest no, 229).

1307, Aug. 20. Ever ar dus van Stoutenberch, ridder, erkent ter zake van ter leen ontvangen geld (vermelding van schuldoorzaak) schuldig te zijn aan Dirk Scoute en diens vrouw 86 pond, waarvoor hij hun heeft verpand een tiend te Hare. Hij beleent hen met dezen totdat het geld is afgelost. Als heergewaad bij vererving op een nieuwen leenman moet betaald worden een zilveren kroes en een taak wijn.

Universis presentes litteras inspecturis vel audituris nos, Everardus de Stoutenberch, miles, notum facimus presentibus 165. protestando quod tenemur ex causa mutui Tiderico dicto Scoute et Svaneldi uxori sue in 86 libris nobis in parata pecunia 123, 126. mutuatis, pro quibus impignoravimus decimam nostram, in Hare sitam, tenendam a nobis et a nostris successoribus jure 104, 105, feodali ipsis Tiderico et Svaneldi ac eorum heredibus donec 107, 144. nos vel nostri heredes dictis Tiderico et Svaneldi seu heredibus eorundem reddiderimus integre et plane pecuniam prenotatam. Preterea si nos vel nostros heredes dictam decimam redimere contigerit, hoe faciemus et facere poterimus ad Cathedram beati Petri quolibet anno quandocumque voluerimus vel potuerimus vel infra mensem Cathedram beati Petri proximo subsequentem et tune ipsis dabimus hoe pagamentum, videlicet bonum grossum Turonensem regiam pro sedecim denariis vel equipollens pagamentum, quia tale recepimus ab eisdem.

Sluiten