Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Simon Sovius, rector van de Latijnsche school, 15731579. Gravure. Stedelijk Gymnasium.

226. Albertus Eufrénius Georgiades. (Albert Jorisz. Goedhart) Amstelo-Batavus. Latijnsch dichter. Aet. suae. 19. Miniatuur op perkament ± 1580.

Dr. J. F. M. Sterck, Heemstede.

Epitaphium van Jacob Buyck, laatsten pastoor van de Oude Kerk, afkomstig van het graf van Jacob Buyck, in Emmerik. Door? Museum „Amstelkring".

Martinus Duncanus, 1505—1590, pastoor aan de Nieuwe Kerk. Door ? R.K. Pastorie, Warmer.

229. Nicolaus Cannius (1504—1555), pastoor van de Nieuwe Kerk, rector van het St. Ursula klooster (Begijnhof). Door? 1534. Begijnhof

230. Portretten van vier Jeruzalem-ridders uit Amsterdam, geknield voor de crypta der geboorte van Jezus te Bethlehem, 1519; onderschrift:

„Int jaer ons heere XVc en XIX ware tesame te Jerusalem broeder Wouter van Hogesteijn, Jan Benninck, Jacop Heijn en Meijnert Wülems. Zo God heb lof". Aan de pilasters het wapen van Jeruzalem tweemaal, en de wapens van elk der pelgrims. Door Jan van Hout ?

Aartsbisschoppelijk Museum, Utrecht.

Dertien leden van het H. Sacramentsgilde, in 1569. Door ? R. K. Maagdenhuis.

VOORWERPEN BETREFFENDE HET GEESTELIJK LEVEN VOOR 1578.

232. De z.g. „Mirakelkist", waarin volgens de overlevering in 1345 de wonderhostie geborgen werd ; in werkelijkheid een documentenkist van het Sacramentsgilde der Heilige Stede. Eikenhout met beschildering en ijzeren beslag en afbeelding der wonderhostie. Begin 16e eeuw.

Burgerweeshuis.

31

Sluiten