Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

581. Officieren en manschappen van de Compagnie van kapitein Roelof Bicker en luitenant Jan Michielsz. Blaeuw, voor de bierbrouwerij „de Haan" op den hoek van de Lastaadje (Geldersche kade en Boomsloot). Geschilderd voor de groote zaal van den Kloveniersdoelen door Barth. v. d. Helst. 1639—1643.

Stad Amsterdam, Rijksmuseum.

582. Officieren en manschappen van de Compagnie van kapitein Albert Bas en luitenant Lucas Konijn. Geschilderd voor de groote zaal van den Kloveniersdoelen. Door Govert Flinck. 1645.

Stad Amsterdam, Rijksmuseum.

583. Schuttersfeest bij het sluiten van den Vrede van Munster 1648, van officieren en manschappen van de Compagnie van kapitein Jan Huydecoper van Maarse veen en luitenant Frans Oetgens van Waveren.' Door Govert Flinck. 1648.

Op een papier een gedicht van Jan Vos; op den achtergrond het huis van Jan Huydecoper op den Singel.

Stad Amsterdam, Rijksmuseum.

584. Schuttersmaaltijd gehouden op 18 Juni 1648, in de groote zaal van den Voetboog of St. Jorisdoelen door officieren en manschappen van de Compagnie van kapitein Cornelis Jansz. Witsen en luitenant Johan Oetgens van Waveren, ter viering' van het sluiten van den vrede van Munster. Door Barth. van den Helst. 1648. Op een papier op de trom een gedicht van Jan Vos. De brouwerij „Het Lam vormt de achtergrond. De zilveren drinkhoorn van het St. Jorisgild is geëxposeerd in de vitrine.

Stad Amsterdam, Rijksmuseum.

585. De vier Overheden van den St. Sebastiaans- of Handboogdoelen : Frans Banningh Cock (geheel links) Jan v. d. PolL Albert Pater en Dr. Jan Blaeu. Door B. v. d. Helst. 1653.

Twee hunner zoons zijn op den achtergrond aan het schijfschieten. Een derde nog zichtbaar op de copie door J. Quinkhard js overschilderd.

Stad Amsterdam, Rijksmuseum.

586. Copie naar het voorgaande. Teekening door J. Quinkhard. Rijksmuseum.

65

Sluiten