Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ds. J. Hamelau, stichter der Herst. Ev. Luth. Gemeente in 1791. Schilderij door J. M. Quinckhard.

Herst. Evang. Luth. Gemeente.

1176. Portretten van W. Reuter en A. A. Bendinger, Herst. Ev. Luth. predikanten. Stadsarchief.

1177. Stukken betr. de oprichting der Herst. Ev. Luth. Gem.

Stadsarchief.

1178. Kerklijke Ordonnantie voor de Herstelde Luthersche Gemeente binnen Amsteldam. 1798. Stadsarchief.

1179. Handleiding voor de catechiseer-meesters .... aangesteld bij de Herstelde Luthersche Gemeente te Amsterdam .... Door J. Hamelau. 1793.

Stadsarchief.

1180. Interieur van de Mennonistenkerk „de Zon".

Stadsarchief.

1181. De Jan-Jacobsgezinde Mennonietenkerk in de Bloemstraat (in- en exterieur). 1780. Teekening door P. Barbiers. Atlas Splitgerber, Museum Fodor.

1182. De Mennonietenkerk „'t Lam" op de Heerengracht bij 't Koningsplein, (achterzijde). Teekening door J. Schouten. Atlas Splitgerber, Museum Fodor.

1183. Mennonietenkerk „'t Lam" van binnen, op het oogenblik dat de H. Doop wordt toegediend. 1781. Teekening door P. Wagenaar. Atlas Splitgerber, Museum Fodor.

1184. Pamfletten betreffende den strijd over de leeringen van Galenus Abrahamsz. de Haan. 1658 en verv. 14 stuks. Stadsarchief.

1185. Redevoering van J. Lipkens op het eeuwgetijde van het Doopsgezinde weeshuis. Amst. 1777.

Stadsarchief.

1186. Portretten van H. Schijn, M. Fortgens, A. Dircksz., Jacob Cornelisz., K. Anslo, J. Deknatel, Doopsgezinde predikanten. Stadsarchief.

1187. Lofkroonen gezet op de Hoofden der Mennonitische en Remonstrantsche Leeraeren. Amst. 1730.

116

Sluiten