Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Veer. 1590/91. f°. Livius. De Roomsche historie. 1585. Flavius Josephus, Joodsche gheschiedenissen. 1594-

d. Rechtsboeken Justus Lipsius, Pohtica. 1590. Paullus Merula, Synopsis praxeos civilis. 1592. Joos de Damhouder, Practijcke in criminele saecken. 1598. Zeerechtboeck. 1604.

e. Handboeken voor wiskunde, boekhouden en veldbouw. Nicolaes Petri, Practique. 1583. Stevens en Liebaut, De Veltbouw otte Lantwinninghe. 1588. Elcie Edoardus Leon Mellema, Boeckhouder. 1590.

Univ. Bibliotheek.

Zeevaartkunde. Caerte van der Zee. Zeeatlassen. Kaarten.

a. Nicolaes Petri. Inleydinge hoe men verstaen sal den globe oft cloote. 1588. Adriaen Veen, Tractaet vant zee-bouckhouden op de ronde ghebulte pascaert. 1597. Een tractaet voor zee-varende luyden. Door Math. Syverts Lakeman. 1597, Petrus Spianus, cosmographie. Amst. 1592—1609. Willem Jansz. Blaen, Tweevoudigh onderwijs van degloben. 1634.

b. De Caerte van der Zee. Van Govert Willemsz. vermeerdert, c. 1587. Goeyvaert Wülemsen, Die caerte van der Oost ende Westzee. Van nieuw aen vermeerdert, c. 1595.

c. Lucas Jansz. Waghenaer, Spieghel der Zeevaerdt. 1584. Willem Barentzoon. Nieuwe Beschrijvinghe ende Caertboeck vande Midlantsche zee. 1595.

d. Wereldkaart en kleinere kaarten, door Petrus Plancius gemaakt voor den Amsterdamschen bijbel van 1590.

e. Wereldkaart door Petrus Plancius. 1594.

ƒ. Noord-Poolzeekaart door Willem Barents, verschenen na zijn dood in 1598.

g. Kaart van den O. I. Archipel door Willem Lodewijcksz. gemaakt op de eerste reis onder Cornelis de Houtman. 1598.

h. Eerste Nederlandsche kaart van de Molukken enz. c. 1601.

263

Sluiten