is toegevoegd aan uw favorieten.

Praeadviezen over de vraag: Welke gevolgen heeft de tegenwoordige toestand voor de voorziening in de geldmiddelen der gemeenten door middel van leeningen op korten of langen termijn?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88

PRAEADVIES VAN

^ar Nominaal Renté- DuU1j

c'el' Opbrengst. Aflossing. der I Leening. j bedraS' type.

II I i ■ f

.1860 ||. ƒ .3,000,000 — ƒ 3,000,000 — 3 % Annuïteit. 65 jaaji

1861 „ 18,000,000 — „ 15,433,497 876' 3A % „ 98

1874 - .„ 21,000,000|—i „ 17,000,000 — | 3 % „ 70 ■"}

1879 ;, 7,500,000— „ 7,385,423 25 .4 % > 82

18S6 jl „ 17,000,000 — „ 16,929,812 50 3J % " 58 '

1890 II „ 6,000,000— „ .5,948,008 50 J 3* % „ 60 "

1892 „ 5,000,000 — „ 4,973,225 — 3£ % „ 160 I

1893 ;„. 15,971,200 — „ 15,970,678 025 3 % 63 „

1896" 12,000,000— — — -2J% „ 40

1897 „ 8,000,000 — „ 3,007,437 50' 3b % Taste aflossing. 50 "

1898 v,; 17,200,000— 3 % ' „ 30 ,

( 18991 |j „ 3,000,000 — j! „ 3,007,500 — I ,3J % "„ 50

1 1899" „ 9,000,000 — „ 8,805,600— 3-i% „ " 50

1900 f „- 10,000,000— I! „ 9,975,000— 4 % „ 50 "

1901. -„ 10,000,000 — j1 „ 10,081,290 Ö25 4 % „ '„ '50 "

j 19041 . „ 12,500,000 — „ 12,618,393 75 4 % „ „ 50

j 1904" „ 7,500,000 — „ 7,514,565 — 4 % „ „ 50

j 19051 „ 4,200,000— „ 4,132,575— 3è% „ „ 50 „J

| 1905" : „, 5,800,000 — „ 5,653,708 75 3J % . „ „ 50 „

1911 „ 10,000;000—V „ 9,815,000— 4 % „ . . 50 „,

1913 „ 10,000,000 — || „ 9,985,000 — 4i % „ „ 50

1914 F,, 10,000,000 — „ 10,020,000 — 4Ï % „ ' „ 50

1915 '„ 10,000,000 — L .„ 9,800,000 — 5 % „ •„ 46

1916 -„ 10,000,000— „ 9,550,000 — 41 %\ Annuïteit. 75 „

1916 „ 10,000,000 — „ 9,657,500— 4 %' Vaste aflossing. 50 „

1917 „ 8,000,000— |! „ 7,950,000— 4J % Annuïteit., 75 „

1918 „ 15,000,000 — „ 14,918,850 — 5 % Vaste aflossing. 40 „

1919 „ 10,400,000 — „ 10,296,000 — 5^ % „' „ 40 „

1920 I „ 5,000,000— „ 4,912,590— 6 % „ „ 10 „