Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII

Bldz.

§ 3. Immigratie van Tobaneezen « .185

§ 4. Javanen-kolonisatie buiten de ondernemingen 196

§ 5. Contractkoelies . . 203

§ 6, Europeanen en Oostersche Vreemdelingen 209

HOOFDSTUK IV. BESTUUR.

§ 1. Bestuursindeeling en bestuursmiddelen 213

§ 2. Politie . 217

§ 3. Zelfbestuur 218

§ 4. Decentralisatie 223

HOOFDSTUK V. RECHTSPRAAK.

§ 1. Gouvernements Rechtspraak .... 240

§ 2. Inheemsche Rechtspraak 241

§ 3. Gevangenis 244

HOOFDSTUK VI. FINANCIËN.

§ 1. Gouvernements Financiën ..... 246

§ 2. Landschapskas 249

§ 3, Heerendiensten 254

HOOFDSTUK VII. IRRIGATIE .260

HOOFDSTUK VIII. ONDERWIJS . . . . . 273

HOOFDSTUK IX. ZENDING 276

HOOFDSTUK X. GENEESKUNDIGE DIENST 279

HOOFDSTUK XI. ARMENZORG 284

HOOFDSTUK XII. BOSCH WEZEN . 'u ■ ■ 289 HOOFDSTUK XIII. HANDEL.

§ 1. Handelsverkeer 291

§ 2. Marktwezen I?,. . 295

§ 3. Credietwezen . 298

§ 4. Maten en Gewichten .... • . 301

HOOFDSTUK XIV. EUROPEESCHE CULTURES 303

LIJST DER PLATEN 307

Sluiten