is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding voor het schermonderwijs op floret, degen, sabel en geweer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

108

I. Bewegingen, welke gedurende het uitvoeren van een steek moeten worden uitgevoerd.

II. Bewegingen, welke aan het uitvoeren van den steek of houw moeten voorafgaan; deze bewegingen vat men samen onder den naam van voorbereidingen tot den aanval.

183. Ad I. De bewegingen, waardoor de lijn van den verdediger gedurende het uitvoeren van den steek door den aanvaller wordt geopend zijn:

1°. de glijdende druk (zie punt 40—41). 2°. het binden (zie punt 42—43).

184. Ad II. DE VOORBEREIDINGEN TOT DEN AANVAL.

Voordat de eigenlijke steek of houw wordt uitgevoerd, kan een deel van het trefvlak worden ontbloot:

le. doordat de aanvaller zelf de kling van den tegenstander uit de ingenomen houding brengt, zoodat laatstgenoemde zich blootgeeft. Dit „uit de lijn brengen" geschiedt door de zoogenaamde „aanvallen op de kling".

2e. doordat de aanvaller door zoogenaamde schijnbewegingen den tegenstander er toe brengt, een lijn te sluiten of een zeker deel van het trefvlak te dekken, waardoor een ander gedeelte ontbloot wordt.

3e. door combinaties van aanvallen op de kling met schijnbewegingen.

185. Ad le. De aanvallen op de kling zijn: de druk en de slag, en het binden als dit voorafgaat aan een houw.

A. Druk. Zie punt 46 en 47 onder opmerking van het navolgende:

1. De druk kan ook onmiddellijk gevolgd worden door een houw naar den voorarm.

2. De druk wordt ook toegepast om een tegendruk uit te lokken en dien tegendruk te ontduiken door op dat oogenblik een houw of steek, dan wel een schijnhouw of schijnsteek uit te voeren.

186. B. Slag. Onder slag verstaat men een krachtige plotselinge beweging met de eigen kling tegen de kling van den tegenstander, uitgevoerd zoo weinig mogelijk van uit het polsgewricht en zooveel mogelijk door eene krachtige beweging van den voorarm, door Welke beweging de kling van den tegenstander wordt weggeslagen. De slag heeft ten doel, van dat gunstige oogenblik gebruik te maken om hem aan te vallen.