is toegevoegd aan uw favorieten.

Drankwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 92 —

6. Aan een inspecteur kan verlof worden verleend door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken.

Een inspecteur behoeft verlof voor elke afwezigheid van meer dan 24 uren uit anderen hoofde dan van den dienst.

7. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is bevoegd, de betrokken inspecteurs gehoord, één of meer adjunct-inspecteurs, toegevoegd aan eenen inspecteur, ingeval van ongesteldheid, afwezigheid, verlof of ontstentenis te vervangen door één of meer adjunct-inspecteurs, toegevoegd aan een anderen inspecteur.

Van ongesteldheid wordt door een adjunctinspecteur onverwijld kennis gegeven aan den inspecteur, aan wien hij is toegevoegd.

8. Verlof aan een adjunct-inspecteur wordt voor minder dan een week verleend' door den inspecteur, aan wien hij is toegevoegd; voor langeren tijd dóór Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken.

Een adjunct-inspecteur behoeft verlof voor afwezigheid • uit anderen hoofde dan van den dienst.

9. Bij dé uitoefening van hun ambt zijn de inspecteurs en adjunct-inspecteurs voorzien van een, hun door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken uitgereikte ambtskaart.

10. De inspecteurs volgen de bevelen op, hun door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken gegeven.

11. Iedere adjunct-inspecteur is werkzaam onder de bevelen van den inspecteur, aan wien hij is toegevoegd.

12. Iedere inspecteur en de hem toegevoegde adjunct-inspecteur slaan ter zake van het hun opgedragen toezicht op de naleving der Drankwet in het bijzonder acht op alles, wat voor de bereiking van het doel der wet van belang is.

Te dier zake verrichten zij de onderzoekingen en plegen zij te bevoegder plaatse het overleg, die de inspecteur geraden acht of hem door Onzen Minister van Binnenlandsche Ztken worden opgedragen.

13. Iedere inspecteur dient aan Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en desgevraagd, aan Gedeputeerde Staten en de Commissarissen der Koningin van bericht en raad over alle zaken, het hun opgedragen toezicht en do