Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ 8

Wet van 27 Mei 1907, S. 128,

betreft wijziging van art. 77.

Bijl. Hand. 2* Kamer 1906/07, n°. 182, 1-5 .

Hand. id. 1907/08, bladz. 1726.

Hand. le Kamer 1906/07, bladz. 406, 423.

Wet van 14 Juni 1909, S. 173,

betreft wijziging van art. 2 en invoeging van de artt. 45bis en ter.

Bi?Z Hond. 2« Kamer 1907/08, n°. 271, 1-4;

^ Hand. 2-= Kamer 1908/09, ÓJadz. 1891—1900, 1902-1911, 1913-1931, 1934-1943, 19491968, 1972-1984, 1995-2018, 2020-2038, 2098, 2099. i -tó

Hand. 1« Kamer 1908/09, feJadz. 493, 494, 498—500, 511—531.

Wet van 15 December 1917, S. 700, tot regeling van het hooger landbouw- en hooger veeartsenijkundig onderwijs (overgangs- en slotbepalingen), bevat het vervatten van de artt. 19, eerste alinea, en 20, wijziging van de artt. 23 en 28 en het in de toekomst vervatten van gedeelten uil de artt. 57, 66 en 81 en van art 73.

Verg. Bijl. Hand. 2e Kamer 1916/1917, n°. 51, 1, 6 en 7.

Wet Tan 26 April 1918, S. 267, tot wijziging van de wet tot regeling van het middelbaar onderwijs (art. i5bis).

Bijl. Hand. 2e Kamer 1917, n°. 215, 1-3, 1917/1918, n°. 215, 1—4.

Hand. 2e Kamer 1917/1918, bladz. 2147-

2154 ■ 2170.

Hand. 1° Kamer 1917/1918, bladz. 278, ...

Sluiten