is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet van den 2den Mei 1863, S. 50, zooals deze bij de wetten van 28 Juni 1876, S. 143, 25 April 1886, S. 64, 9 Mei 1890, S. 78, 28 mei 1901, S. 123, 22 Mei 1905, S. 141, 5 Juni 1905, S. 154, 27 Mei 1907, S. 128, 14 Juni 1909, S. 173, 15 December 1917, S. 700 en 28 April 1918, S. 267, 4 October 1919, S. 593, en 1 Maart 1920, S. 106, is gewijzigd, houdende regeling van het Middelbaar Onderwijs met besluiten ter uitvoering, aanteekeningen en alphabetisch register

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28. De cursus vangt aan den eersten Maandag in Septembe-.

Er zijn drie vacantiën; eene van half "Julij tot den aanvang van den volgenden cursus ; eene met Kerstmis en eene met Paschen, elke van ongeveer tien dagen.

Behoort bij het Koninklijk besluit van den 30 Augustus 1864, n°. 56 (Staatsblad n°. 91).

Mij bekend, De MiniMer van Binnenlandsche Zaken, Thorbeoke.

Bbsltjit van den Zoen Augustus 1879, S. 148, houdende bepalingen ter uitvoering van art. 4 der wet van 25 April 1879 (Staatsblad n . 87) en art. 65 (86) der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127). (Zooals dit besluit, voorzoovtel het Middelbaar Onderwijs betreft, is gewijzigd bij besluit van 14 October 1884, S. 216.) Wij WILLEM III, enz.

Op de voordragt van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken van 9 Julij 1879, litt. N, afdeeling Onderwijs;

Overwegende, dat de noodige bepalingen ter uitvoering van art. 4 der wet van 25 April 1879 (Staatsblad n°. 87) en art. 65 (86) der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127) door Ons behooren te worden vastgesteld;

Den Raad van State gehoord (advies van den 29 Julfl 1879, n° 9) \

Gelet op het nader rapport van Onzen voornoemden Minister, van 31 Julij 1897, litt. V, afdeeling Onderwijs ;

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen :

1°. dat de examens, bedoeld in art. 4 der wet van 25 April 1879 (Staatsblad n°. 87) en in art. 65 (86) 'der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127), zullen worden afgenomen op gelijke wijze als de examens, bedoeld, onder n°. 1 van Ons besluit van 2 Februarij 1864 (Staatsblad n°. 8);