Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

2 December 1914, n°. 9794. Circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Commissarissen der Koningin, betreffende het dragen van eigen ondergoed en. schoeisel door dienstplichtigen 350

30 Januari 1915, n°. 405. Beschikking van den Minister van Oorlog over inlevering van wapenen enz. (L. O. 1916, B. 44). . . 351

9 Februari 1915, n°. 302L. Circulaire van den Minister van Oorlog aan de burgemeesters, betreffende vergoeding wegens kostwinnerschap 310

12 Februari 1916, n°. 109L (L.O. 1916, A 15). Kennisgeving van den Minister van Oorlog betreffende bijzondere aanduiding der landweerlichting 1916. 58

25 Februari 1916, n°. 159L. Circulaire van den Minister van Oorlog aan de burgemeesters, betreffende vergoeding wegens kostwinnerschap . . . .311 4 September 1916, n°. 570L. Als voren. . 316 22 September 1916, n°. 112L. Als voren. . 317

9 November 1917, n°. 111. Beschikking van den Minister van Oorlog betreffende gewetensbezwaren 416

15 December 1917, n°. 22 (L. O. 1917, B. 365.) Beschikking van den Minister van Oorlpg betreffende vervoer van dienstplichtigen naar het buitenland voor Rijksrekening. (Zooals deze beschikking is gewijzigd) 413

25 Maart 1918, S. 174. Wet tot tijdelijke verhooging van het maximum der vergoeding wegens kostwinnerschap van dienstplichtigen . . . ... . . 305

25 Maart 1918, S. 209. Besluit, houdende vaststelling van een reglement op het geneeskundig onderzoek omtrent de geschiktheid voor den krijgsdienst. (MiUtair Keuringsreglement.) .... 251

27 Maart 1918, S. 222. Besluit tot vaststelling van nieuwe bepalingen

— 8 -

Sluiten