Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

490

Bladz.

Belastingontduiking 162

door lijfrenten 71

wet richtige heffing ... 72, 163 Belastingplicht subjectieve 96 v., 122, 339, 345

geschillen omtrent 89

Belastingschuld aftrek van . . . 310

dragen der 437 v.

ontstaan van 445

Belastingstelsel (1821) 39

Beleening van effecten 231

van polis levensverz 309

Beroep mogelijk? . . 371, 404, 474

regeling 403 v., 475 v.

ongemotiveerd 420

Beroepschrift vorm .... 404,475

indiening 404

termijn 405

aanvulling 405

intrekking 407, 421

behandeling voor R. v. b. . 408 v. •beslissing door R. v. b. . . .414

in cassatie 417

tegen verhooging 425

„ navordering 474

„ plaats aanslag . . . 119 „ besch. op verzoekscluift 431

Berusten in negatieve aangifte 456

Beschrijving der bel. pl 372

Bestemmingswaarde 217

Betaling der belasting .... 434 v. van nagevorderde bel. . . . 473 v.

Betwiste rechten 156 v.

Bevestiging aangifte voor R.

v. b 414, 476

Bewindvoerder 393 v.

Bewijslast bij procedure voor R. v. b 412 v., 477

Bewijzen van deelgerechtigd-

heid 228

Bezit 100, 130

van onroerend goed . . . 193, 346

• van roerend goed 151 v.

Bezoldiging 287

Bladz.

Bezwaarde erfgenaam 438

Bezwaarschrift vorm 392

indiening 392

termijn 394

tegen aanslag erflater .... 393

behandeling 396 v.

beschikking door inspecteur 401 v.

Binnenschippers 110, 356

Bloembollencultuur 199

Bloote eigendom belastbaarheid 66 v... 298 v.

van een hjfrente 333

„ schulden 333

begrip 332

schatting 334

verhaal voor belasting. . . .439

dubbele belasting 382

Boedel onverdeelde 263

scheiding 135, 143, 265

mondelinge scheiding .... 143

Boeken aangifte 291

Boekvorderingen 251

Boete (strafzaken) 159

Bonusaandeelen 328

Borgtocht aftrek 159, 310

Bosschen 211 v.

Bouwterrein 204 v.

Bruikleen 128

Buitenlanders belasting van 50, 336 v., 370, 377, 426 Buitenlandsche ondernemingen bedrijfsuitoefening hier . . 348 v.

Buitenplaatsen 78, 211 v.

Burgerlijke maatschap aangifte na overlijden echtgenootfe). . 193

Cassatie 107,417

Cédulaire ink. bel 54, 337

Certificaten N. W. S 266

Cessie 154

van belastingvordering.... 435

Chèque 261

Circulatiebank 342

Claim 228, 248, 329

Compensatie 436

Sluiten