Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

494

Bladz.

Onderneming 179

Ongeborene 97

Onroerend goed . 193 v.

schatting naar b. o 76

„ „ verk.waarde 77, 201 v. Zie Natuurschoonwet aangekocht voor 1 Mei ... 194 verkregen bij scheiding . . .195

,, ,, legaat 195

in het buitenland 222 v.

Ontduiking 162 v.

Ontheffing wegens :

vertrek 171, 425

overlijden 427

einde vruchtg., lijfrente . . 426 v.

ambtshalve 431

echtelieden 429

hij navordering 466

aan buitenlanders 426

Ontwerp ink. bel.

de Meester 40

Kolkman 41

Oogst 198

Oorzaak 144

Opbrengst belasting .... 54, 337

Opcenten Rijk 378, 471

Gemeente 40, 370

Provincie , . 370

Openbare gestichten ...... 149

Opheldering hij navordering . . 465

Oprichtersaandeelen 228

Oproeping door inspecteur . 376, 397 Opsporing van overtredingen . . 368

Opstal recht van 199

Optierecht 159, 206

Opzetcontracten 142

Orderbriefje 262

Overboeking 154

Overeenkomst begrip 101

om niet, onder bezw. titel 317

ontbinding 135

Overledene 133

Overschrijding van termijnen

(wet) . . 372, 395, 406, 474

Bladz.

Overleggen van valsche stukken 401

Paarden 224

Paarlen 294

Pastorie-goederen 287 n. 3

Pauliana-actio 140

Pensioen recht op 281 v.

aanspraak op toekomstig . . 159

aftrek premie 313

Pensioenfonds 187

Periodieke uitkeeringen 255, 286 v., 314 v.

Personeele belasting 63

Physieke personen 97 v.

Pleziervaartuigen 63

Polis van levensverzekering

belastbaarheid 74, 265v;

bedrijfs-beroepsvermogen . . 177 v.

geldswaarde 266 v.

vrijgestelde 267 v.

uitkeering na overlijden . . . 270 tijdelijke verzekering . . . 270 v. gemengde verzekering .... 271

Compagnonspolis 271 v.

spaarverzekering 268, 272

studie-uitzet verz 272

verz. op vasten termijn . . . 272

ideaal-polis 273

eigendom van ? 274

schatting 274 v.

beleening-voorschot 309

niet meer loopende 275

Polis van lijfrente 276 v.

Postzegelverzameling 295

Potovereenkomst 288

Premie-levensverzekering .... 313

Premlelot 329

Premiezaken 230

Privé-rekening op balans. .183, 349 Proces-verbaal wegens overtr. . 368

Progressie 59

Prolongatie 231, 250

Prijscourant 234,236 v.

Publicatie navordering 479

Sluiten