is toegevoegd aan uw favorieten.

Parade in klein tenue

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

103

waard geweest zijn. Het is niet de liefde tot het individu, het is het liefde tot de menschheld. En samen heb je ze gegeven, samen heb je ze gedragen. En toch was het niet het geheel, ook niet het geheele zijn. Het waren de vele goede, mooie Uchtpunten, die in veel enkelen waren, die te samen dat mooie geheel gaven, dat liefde voort bracht. Zooals de zonde van één en weinigen het geheel verduisteren kon, zoo is ook het geheel de drager van het goede, dat slechts voorkomt uit enkelen en toch zoo'n wonderen glans van heerlijkheid doet schijnen over het geheel, dat het belicht wordt tot in zijn duisterste hoeken en in dien schijn leeft het voort in de herinnering.

Vreemd waren wij elkander, toen wij bijeen kwamen, lange jaren hadden wij allen geleefd, de een wist niet wat de ander deed. Een toeval heeft ons bijeen gebracht en wij zijn vrienden geworden. Sommigen van ons zullen nog lange jaren leven, anderen zal de dood van hier doen gaan en wij zullen het niet weten. Wij zullen niet weten wat de anderen dóen, maar wij allen hebben iets gewonnen: de herinnering aan die jaren van samenzijn, en de liefde die er uit ontstaan is, een liefde, die geen onderwerp meer heeft en die toch voort leeft in de diepe ondertonen van het hart.

Jongens wat zal er van ons worden?

Als knapen, onbeholpen als kinderen nog, zijn wij opgekomen. Wij hebben gezien, wij hebben gehoord, wij hebben onze gevolgtrekkingen gemaakt en de knapen zijn mannen geworden. Jonge mannen nog, maar toch, mannen, bezield met een wil en krachtig opgaande tot het werk dat van ons gevraagd zal worden.

Sommigen hebben die verandering ondergaan, zelfbewust en voelende, dat er kracht in hen kwam, kracht tot daden; ook zijn er, die het niet bemerkten dat zij krachtiger werden