is toegevoegd aan uw favorieten.

Jan Toorop

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den oven gelegd en opnieuw aan 't felle vuur blootgesteld. Er kunnen natuurlijk allerlei variaties en schakeeringen in worden bedacht; 'n vignet, eveneens door Jan Toorop op email geschilderd, van twee knielende, rythmisch-gelijnde witte gedaanten op 'n fond van donker diep-blauw met goudvullingen, is 'n boeiende combinatie.

— Van de werken, die in 1914 ontstonden, is wel een der opmerkelijkste pastels De Non, 'n crayon-teekening met kleurigen achtergrond. De donkere non met in zich-zelf starenden blik, gebogen onder 't onzichtbaar kruis: „Si vous voulez régner avec Moi, portez la croix avec Moi." Als uit hoogen Gothischen toren schijnt zij te nijgen... En zij ziet de aarde wel, en de steden met de donkere opgeheven handen van 't verderf... Zij ziet de vele straten, bruggen, waarover moede menschen zich slepen naar onzeker doel... Zij ziet de slankbiddende kerktorens, waar het Eeuwige Licht in teeder-gouden vlamming zuiver brandt... Zij ziet dit alles, de jonge non, en buigt zich steeds dieper in zich zelve, tot hare devote gedachten schijnen te brozen op de onberoerde vijverstilte harer ziel... En 't is of van den hoogen toren beven, lijk zachte witte bloembladen waarop de dauw van tranen paarlt, hare smeekgebeden omhoog... Naast haar nijgt zich de oudere non, die door de landen van Aarde-leed geschreden is, wier voorhoofd is donker door diep-gegrifte smartlijnen, en die zich al verder en verder neigt ten einder toe... Hier is 't groote onderscheid der psyche, de jonge non, 't puur-gelijnde gelaat, de devote oogleden half gesloten, de wenkbrauwen in vragende onschuld-boog opgetrokken, voor wie de wereld is 't onbekende, alleen Christus werkelijkheid. De oudere non, wier lijdensvoorhoofd even is aangegeven, de oogen bijna

34