is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe beschrijving der meest gebruikelijke kaartspelen, zooals die hier te lande worden gespeeld

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92

B Harten 9, Boer, Vrouw, Heer. Klaveren 8, 9. Schoppen 7 en Aas.

C Harten 7, 8. Klaveren 10, Boer, Vrouw, Aas. Schoppen 10, Boer.

D Ruiten 7, 9, 10, Boer, Vrouw. Schoppen 8, Vrouw, Heer.

Kijkkaart Klaveren 7.

D Speelt pandoer met 50. Ruiten troef en vraagt Schoppen Aas.

Op den le slag laat A volgen Ruiten 8.

Op den 2e slag Ruiten Vrouw en den 3en slag Ruiten Aas! D heeft dus verloren.

2e Voorbeeld. Negen bezet. A Speelt pandoer en heeft Schoppen 8, 10, Boer, Vrouw, Heer, Aas. Harten Boer en Vrouw.

B heeft Schoppen 7, 9. Klaveren 9, Heer, Ruiten 10, Boer, Heer. Harten 7.

Op den len slag van A speelt B Schoppen 7 houdt voor den 2en slag Schoppen 9 over en A verliest.

3e Voorbeeld. Heer in vieren. B heeft Klaveren 9, 10, Boer, Aas. Ruiten 8, 10, Vrouw en Harten 9.

D Heeft Klaveren 7, 8, Vrouw, Heer. Schoppen 9, Vrouw. Harten 8, 10.

D Heeft geen azen kan dus niet de maat worden.

le slag. B Speelt Klaveren Boer. D Speelt Klaveren 7.

2e Slag. B Bemerkt reeds dat D de overige troeven heeft en behoeft niet verder te spelen daar D de Heer in vieren heeft.

4e Voorbeeld. Harten Vrouw in vijven.

A Harten 9, Boer, Heer, Aas. Klaveren 9, 10, Heer. Ruiten Aas.