is toegevoegd aan uw favorieten.

De wereldbeschouwing van het kind

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kundig standpunt beschouwen, daar op enkele plaatsen stukken voorkomen in zeer los verband met de voornaamste figuur. Ze zijn enkel er bij gevoegd omdat ze het werk aanvullen met meerdere psychologische gegevens over kinderen. Maar dat maakt het voor ons onderzoek des te rijker. Ook de bespiegelingen, de verklaringen van den auteur zijn goed. Reeds aan het begin maakt hij ons met een aardig voorbeeld duidelijk hoe kinderen van denzelfden leeftijd door verschillende schoolontwikkeling elkaar verkeerd kunnen apprecieer en. Hij heeft een vriendinnetje van dertien jaar, even oud als hij zelf. Ze moet een opstel over de lente maken en begint aldus:

„Het is lente; nu beginnen alle tafeltjes naar buiten te komen aan de deur van de café's."

Hij was een jongetje dat al te veel boeken gelezen had en hij had geen andere dan literaire ideeën over de lente en daarom leek hem zoo'n manier van spreken ergerlijk. Maar later begreep bij den diepen zin van zoo'n opstel: werkelijk weten de cafétafeltjes wanneer de lente begint en ze gaan vanzelf naar buiten om een luchtje te scheppen.

Van Caillou zelf hebben we reeds meerdere opmerkingen aangehaald.

Bijzonder zijn nog verzekeringen als deze: Caillou heef t een lichaam dat nog niets sensueels voelt. Maar Millemerkt op: „En inz'nmoeder bemint bij zijn mama, maar ook een vrouw, dat verzeker ik U."

Ik wijs hier in 't bijzonder op wijl we hier bij een schrijver, die nergens blijk geeft het met zijn katholicisme niet ernstig te meenen, niet kunnen veronderstellen dat hij onder invloed staat van Freud en diens school.

39. Jean Aicard: L'Ame dun Enfant.

Voorn. Pers. Raymond Martel, vroegste herinneringen tot ongeveer 18e jaar.

Omgeving .. Ouderhuis; groot en beroemd staatsinternaat met ± 600 leerlingen.

Plaats Parijs, Toulon.

Tijd Laatste kwartaal 19e eeuw.

Ik zou. willen dat iedereen die met gestichtsopvoeding heeft te maken dit boek las. En dat verder alle ouders die plannen maken om hun kind of kinderen naar een kostschool te zenden het wilden

111