Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ITALIË VAN DANTE TOT TASSO

licht dacht aan zijn moeder, die eens een non was van datzelfde klooster te Prato.

Ghirlandaio (1449—94) heeft zeer veel werken1), bijna alle van min of meer religieuzen aard, geproduceerd. Velen zijn belangwekkend wegens de realistische portretten van tijdgenooten, die hij als bijbelsche of kerkelijke personen heeft voorgesteld. Hij stond blijkbaar sterk onder invloed van de Vlaamsche kunst. Zijn bedrevenheid om kleederen, tapijten, allerlei sieraden, potten en pannen, en allerlei huisraad weer te geven is verbazingwekkend. Hij zou waarschijnlijk Parrhasius met een bedriegelijk geschilderd gordijn verschalkt hebben. Deze imitatieve bekwaamheid wordt soms ondergeschikt gemaakt aan een edele waardigheid in conceptie en compositie, waardoor sommige werken een echt artistieke waarde krijgen,' zooals de mooie Aanbidding van de Herders en de Roeping van den H. Petrus en dén H. Andreas (Sixtijnsche Kapel). Maar dit is zeldzaam, en het beste, wat men kan zeggen van zulke werken als de Santa Fina frescos te S. Gimignana, de H. Hieronymus van de Ognissanti frescos te Florence en de groote en veel geroemde frescos, die hij over werken van Orcagna heeft geschilderd, is dat zij soms de beste realistische imitaties evenaren, die men in moderne Academies en zalen kan zien, en dat het dikwijls werkelijk interessant is te weten, hoe Landino, Poliziano, Ficino, Giovanna Tornabuoni en' andere beroemde menschen van dien tijd eruit zagen, als ook de kunstenaar zelf en misschien de groote zeereiziger Amerigo Vespucci. Ghirlandaio stierf aan de pest op vier en veertig jarigen leeftijd. Tot zijn leerlingen behooren Granacci (plaat 34) en Michelangelo.

(2) Umbrië en de Marken. In het begin van den Quattrocento vinden wij in Umbrië en in de mooie en bergachtige streek ten noord-oosten van Perugia en Assisi, een schilderschool, die zich onderscheidde door een rustige en eenigszins ernstige schoonheid, die, ofschoon zij misschien onder den invloed van de Sieneeschen kunst en Fra Angelico is ontstaan, toch een eigen karakter bezit. De voornaamste Umbrische kunstenaar van deze periode was Gentile van Fabriano; een van zijn meesterwerken, de Aanbidding van de Magi(plaat 42) bevindt zich in de Florentijnsche Accademia, waar het een fraai pendant

Hij verheugde zich zoozeer in de productie alleen, dat lm verlangde in staat te zijn al de stadsmuren van Florence m« k-t-1.1 -va V

376

Sluiten