is toegevoegd aan uw favorieten.

Zuid-Sumatra (Sumatra IV)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 [Model van eene woning]

8. Padoe(w)'dn pandjang, hoofddwarsligger op de palen, zie N°». 2 en 79.

9. „ pandaq, onderligger van het buitenbeschot.

10. „ pandjang 'atas, bovenligger van het buitenbeschot.

11. „ pandaq 'a/as, zie N°. 10.

12. PMjoegroe loe(w)'dn, hoekstijl van de hoofdconstructie, tevens stijl van den doorgang.

13. Pëdjoegtoe tempoe(w)'dn, als N°. 12.

14. Ptminggang loe(w)'kn, tusschenligger van het buitenbeschot.

15. „ tïmpoe{w)'dn, als N*. 14.

16. „ poegroq dalam, als N". 14.

17. * „ „ hewagx, tusschenligger, steunende het binnenbeschot van het grootste gebouw, in den doorgang.

886/1. Model van eene Bësëmahsche woning.

18. 'Adak-'adak loe(w)'dn. tusschenstijl dienende tot steun van het buitenbeschot.

19. „ lëmpoe(w)'dn, als N°. 18.

20. , poegcoq dalam, als N°. 18, aan de achterzijde.

ti. „ „ loewagx, tusschenstijl van het binnenbeschot van het grootste

gebouw, in den doorgang, naast de deurstijl.

22. Pehatapan ook poe'atapan loe[w)'&n, gording of muurplaat.

23. „ têmpoe(w)Un, als N°. 22.

24. Bi(J)'awaq loe(w)'an, draagbalk voor het overstekende gedeelte van het dak en verbonden aan N°. 23.

25. Bi(j)'awaq tempoe(w)'dn, als voren.