is toegevoegd aan uw favorieten.

Afrikaansche vulpenkrassen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

103

En nu! In Congo verstaan ze daar geen woord van. 'k Heb daar andere talen moeten blokken. En met dat al ben ik m'n Kirundi glad vergeten. Voortdurend gooi ik er Kiswahili of Kitabwawoorden tusschen. En m'n uitspraak! Betonung! Kitabwa.

Enkele woorden komen al vanzelf weer op de lippen, zoo gauw ge wat Barundi's ziet, zooals: inka (koe), umwami (koning), mutwale wanje (mijnheer), amata (melk), Immana (hun God), en dan wat stopwoorden, verwenschingen en zegeningen, waarmede hunne conversatie „doorspekt" is, als... een krentenbrood met krenten. Dan is het hier ook weer het rijk van de r, die de plaats inneemt van de l der Watabwa's, waar het juist het omgekeerde is. Verder de langgerekte klemtonen bij verhalen, de welluidendheidsklinker, die de eerste lettergreep voorafgaat, enz. enz.

Maar buiten dat: Wat een woorden vergeten!

't Geheugen slijt vlug in Afrika, zegt men, en 't is waar. We zullen maar weer op genade van staat rekenen en maar weer aan 't oefenen gaan. In levende koppen, wel te verstaan, en niet in doode boeken. Als ge eenmaal in 't kamp zijt, is het gauw avond: Tent opslaan, kisten rangschikken, eten koopen, dutje doen... Zoo is het vlug tijd voor het avondeten, dat tevens voor middageten moet meetellen, 'k Ben uit, hoor! Kosma, m'n kok, ligt met de koorts en Kobus, van hoe goeden wille ook, boezemt me, wat z'n culinaire vaardigheid betreft, maar weinig vertrouwen in. Hij zegt wel, si kitu... koken is heelemaal niet moeilijk.