is toegevoegd aan je favorieten.

Handboek der algemeene erfelijkheidsleer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het oogenblik der factorensplitsing.

287

bloemtrossen draagt en ook wel, hoewel minder algemeen, takken met korte gedrongen paarse bloeiwijzen. De eerste takken zijn, wat bloemen en blaren aangaat, niet van die van C. Laburnum te onderscheiden; de andere zijn in bloei en bladvorming gelijk aan C. purpureus.

Fig. 77. Kroonblaadjes en doorsneden daarvan van Cytisus purpureus links), C. Adami (midden) en C. Laburnum (rechts) (naar Baur. 1911)

Wat geeft nu aanleiding tot het ontstaan van deze knopvariaties van Cytisus Adami? Dit hangt samen met den oorsprong van dezen eigenaardigen vorm zelf, waarover tot voor korten tijd twee meeningen in de litteratuur verdedigd werden; de eene beschouwde 67. Adami als een gewone langs sexueelen weg ontstane hybride, die zich echter heel anders gedragen zou dan de meeste andere bekende hybriden (hérédité en mosaïque. Blaringhem 1911, p. 112 w.); de andere