is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot vaststelling van eenige parallel-tests in het systeem van Binet-Simon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

83

laatsten tijd kon hij zijn zeiken niet meer doen. Vrouw had eenige vroeggeboorten, doode kinderen, daarna een paar levende achterlijke kinderen. Een jaar geleden kreeg patiënt schietende pijnen in armen en beenen; had een toeval en klaagde over duizelingen. Een paar weken geleden raakte hij in de war, had gehoors- en gezichtshallucinaties. Had moeite om zijn urine niet te laten loopen. Status praesens.

Pupillen ongelijk, onregelmatige vorm, reageeren niet op licht. Pijngevoel verminderd. Spiertonus afgenomen. Sterke ataxie, Romberg positief. Gang slingerend, wijdbeens. Tremor aan de handen. Wassermann (bloed) + 6. Patiënt is erg onrustig. Geheel gedesoriënteerd. Heeft paranoïde ideeën; gezichts- en gehoorshallucinaties.Aantal goede oplossingen. Verstandsvragen 19 = 47,5 0/0. Absurde zinnen 3 = 8 o/0.

6. S. V., 31 jaar, koopman. Anamnese.

Vader potator. Een paar ooms ook. 6—12 jaar lagere school, kon goed meekomen. Maakte vroeger misbruik van sterken drank. Sedert een half jaar is zijn verstand minder geworden. Werd slordig in zijn werk; rekenen gaf hem veel moeilijkheden. Hij was gauw vermoeid, suf, klaagde over hoofdpijn. De laatste weken spraakstoornis. Geheugen merkbaar minder. Status praesens.

Pupillen ongelijk, vorm onregelmatig, reactie op licht zwak. Fijne, snelle tremor aan de handen. Patiënt is sterk euphoristisch. Heeft geen ziekteinzicht, „Silbenstolpern". Rekenen gaat slecht; vroegere kennis matig. Oriëntatie slecht, inprenting slecht. B. en S., 7 jaar. Aantal goede oplossingen. Verstandsvragen 24 = 60 0/0. Absurde zinnen 9 = 25 0/0.

7. J. P., 43 jaar, koopman. Anamnese.'

Vader was zijn laatste levensjaren kinds. Een broer zeer achterlijk. Patiënt is potator. Patiënt kan sedert een half jaar zijn werk niet meer doen. De laatste weken is zijn verstand erg achteruit gegaan. Status praesens.

Beven om de lippen. „Silbenstolpern". Pupillen iets verschillend groot, reageeren op licht. Spiertonus verminderd. Locomotore ataxie van de beenen. Romberg positief. Tremor van de vingers. Patellairreflex rechts normaal, links niet op te wekken. Achillespeesreflex links ook niet aanwezig. Hypalgesie. Patiënt is zeer apatisch en maakt een erg dementen indruk. Desoriëntatie van