is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag van de commissie tot hervorming van de Inlandsche rechtsschool (ingesteld bij G. B. van 4 Jan. 1919 no. 18)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 107 —

Hij achtte verder voldoende opleiding gedurende 1 jaar in de navolgende vakken:

a. algemeene beginselen van materieel Burgerlijk recht, waarb ij onder anderen bijzonder aandacht ware te schenken aan: verbetering van de acten van den Burg. Stand,

voogdij en curateele,

Reglement op de Rechterlijke organisa'ie.

de overschrijvingsordonnantie;

b. algemeene beginselen van materieel strafrecht;

c. „ „ formeel Burgerlijk recht;

d. „ „ „ Strafrecht,

Voor het geval een 2-jarige cursus noodig wordt geacht, zou in de eerste jaarcursus een herhaling van hét Mulo kunnen worden gegeven benevens de:

algemeene beginselen van het recht,

en: het 2de jaar nog:

Inlandsch Reglement en

Faillissementsverordening.

lc. de Weeskamers.

Voor bijzondere beschouwingen geven de antwoorden der 3 voorzitters der Weeskamers op Java geen aanleiding; zondermeer aanvaarden zij een school als door ons bedoeld en stellen voor in het program der inrichting te plaatsen:

de Weeskamer van Batavia:

1. eenige administratieve kennis;

2. voldoende kennis der Ned. taal om zich daarin kort, zakelijk en duidelijk uit te drukken;

3. die mate van rechtskennis als geëischtvoor het zg. grootnotarisexamen; ledeel;

de Weeskamer van Semarang:

4. beknopt overzicht van de Staatsinrichting van NederlandschIndië.

5 de grondbeginselen van Burgerlijk recht en Handelsrecht en B. Rv., speciaal:

a. ouderlijke macht en voogdij,

b. onroerende zaken en wijzen van verkrijging,

c. bevoorrechte schulden,

d. pand,

e. hypotheek,

ƒ. practische toepassing van het huwelijks-, goederen- en

erfrecht, g. faillissements-verordening;