is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag van de Staatscommissie ter Bevordering van de Personeelsvoorziening voor den Indischen Dienst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUDSOPGAAF. INLEIDING.

Blz.

§ 1. Instelling van de Commissie 5

§ 2. Installatie . .', . . - . . . . 6 § 3. Werkwijze 10

HOOFDSTUK E

Kan Nederland aan de behoefte voldoen?. 12 HOOFDSTUK II.

Overzicht van enkele door de Commissie geconstateerde en door anderen aan naar aangewezen oorzaken van den ongunstigen toestand 15

HOOFDSTUK III. • 1 |

Maatregelen om de behoefte te beperken . . . . 19

HOOFDSTUK IV. Maatregelen, die verband houden met het verkrijgen van

ambtenaren 22

§ 1. Uitbreiding en verbetering van den Voorlichtingsdienst 23

A. Indische weken, lezingen en zittingen in plaatsen,

waar Universiteiten en Hoogesc holen zijn gevestigd 25

B. Lezingen en zittingen op plaatsen, waar inri chtingen

voor voorbereidend hooger en middelbaar onderwijs ' bsMzijn gevestigd 28

C. Contact met de Districts-Arbeidsbeurzen en zittingen

op plaatsen, waar deze zijn gevestigd... 30

D. "Uitgave van een Maandschrift .... 30

E. Uitgave van brochures over allerlei Indische onderwerpen 31

F. Openstelling van een localiteit, waar men literatuur over Indië kan aantreffen of daarover worden ingelicht 32

G. Éénheid in de voorlichting 33

§ 2. Instelling in Indië van een Bureau voor de personeelsvoorziening . .34

115