is toegevoegd aan uw favorieten.

Protectie in Frankrijk en zijne koloniën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

106

eene waarde van 8.532.000 frcs., (totale uitvoer 8.870.000 frcs.) aan geranium essence 1.851.000frcs., (totaleuitvoer 1.851.000 frcs.) aan vanille 1.749.000 frcs., (totale uitvoer 1.749.000 frcs.) aan rhum 934.000 frcs., (totale uitvoer 1.128.000 frcs.).

De invloed van de assimilatiepolitiek is duidelijk merkbaar: toename van Frankrijk's aandeel zoowel in den uitvoer als in den invoer, aanzienlijke afname van dien uit het buitenland. In tegenstelling met de Antillen is de invoer uit het buitenland vrij onbeteekenend geworden, welk verschil uit de geographische ligging te verklaren is. De Antillen zijn in de nabijheid van een groot vreemd land, de Vereenigde Staten, gelegen, Réunion daarentegen in de nabijheid van eene engelsche kolonie, Mauritius, en eene fransche kolonie Madagascar. De invoer uit Madagascar is vrij belangrijk, in 1913 werd voor eene waarde van 3.134.000 frcs. ingevoerd.

Het hooge cijfer in 1913 voor invoer uit de koloniën is het gevolg van den aanzienlijken import van rijst uit CochinChina (6.754.000 frcs.).

Het totaalcijfer voor in- en uitvoer wijst er op, dat de handel stationnair is.

DE BUITENLANDSCHE HANDEL VAN GUYANA. 1880—1913. (in 1000 frcs.).

Guyana. _ TT., ,

Invoer van: Uitvoer van: m- en

jaar uitvoer

L . „. I Fransche) Buiten- _ L . ... Fransche Buiten- _ samen

Frankrijk , , .. , . Samen Frankrijk . . ._ , . Samen

[ | koloniën | land - koloniën land

1880 I 5.264 138 2.584 7.987 523 19 64 607 8594

1885 5.606 145 2.022 7.774 4.801 — 30 4.832 12.606

1890 4.071 112 3.706 7.890 3.999 22 288 4.309 12.199

1895 7.525 274 3.181 10.979 8.650 28 308 8.986 19.965

1900 5.974 284 2.695 8.953 6.101 — 396 6.497 15.449

1905 7.812 515 3.113 11.439 8.635 15 1.290 9.939 21.379

1910 8.340 361 3.532 12.233 6.610 20 6.536 11.567 23.801

1911 7.470 404 3.390 11.263 5.515 24 6.364 11.904 23.167

1912 7.155 486 3.215 10.856 6.182 40 5.896 12.117 22.974

1913 8.172 540 3.783 12.495 8.192 49 3.981 12.223 24.717