Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V. HET HUIDIGE GEESTESLEVEN. 105—135.

De ontwaking 105. — A. De nationale factor 106: a. Sankat Islam en Sarikat Islam afd. B. 106; 6. Boedi-Oetomo en Hindoecultuurbeweging 110; e. revolutionaire propaganda 112; d. onze schuld en taak 114. — B. Dè aanraking met de Westersche cultuur 116: o. Antithetische strooming 116; 6. reformatorische strooming 120; c Islam-neerwerpende kracht der Westersche cultuur 123; d. Theosophie 125; e. Atheïsme 128. — C. Gelegenheden voor de Zenduig 130: Meer tegenstand 130 — Meer belangstelling 130 — De religieuss factor 131 — Nieuwe aanraking met den Islam 132 — De zending tegenover de Theosophie 133 — Persoonlijke aanrakingen 134.

HOOFDSTUK VI. DE OUDE ZENDINGSGESCHIEDENIS I (1861—1891.) 136—162.

Terreinkeuze en terreinuitbreiding 136 — Gunstige factoren 138 — Het grijpen van de kansen 142 — Greep naar de verspeelde kansen 151 — Waardschatting van Wilhelms kansengreep 155: A. In Indië 155; B. In Nederland 158.

«S* I

HOOFDSTUK VII. DE OUDE ZENDINGSGESCHIEDENIS (1891—1899.) 163—188.

Nader onderzoek 163 — De inspectie 166 — De crisis 169

De kansen nog eens verspeeld 172 — Reactie hier te

lande 174 — Eenige opflikkering 179 — De kansen verloren 181. — Slotbeschouwingen 183.

HOOFDSTUK VIII. ZENDINGSGESCHIEDENIS: DE NIEUWE KOERS. 189—219.

Vraag naar de Zendingsbeginselen 189 — Vaststelling der Zendingsbeginselen 194 — Het uitwerken der beginselen 199 — De toepassing der beginselen 202 — Toetsing der beginselen 207 — De doorwerking der beginselen 215.

HOOFDSTUK IX. DE NIEUWE KOERS IN INDIË. Arbeidsmethode en ontwikkeling der laatste 20 jaren. 220—243.

Terrein en Terreinverdeeling 220 — Methode van arbeiden 223 — De hoofddienst 225 — De schooldienst 227 — De medische dienst 232 — Nog eens de hoofddienst 225 — De colportage-arbeid 238 — Terugblik 240.

Sluiten